Sempozyuma Kalan Süre

Önemli Tarihler

Son Gönderim Tarihleri

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

Özet Gönderimi

04.06.2018

Özet Gönderimi

04.06.2018

Değerlendirilmiş Özetlerin Yazarlara Duyurusu

18.06.2018

Değerlendirilmiş Özetlerin Yazarlara Duyurusu

18.06.2018

Bildiri Tam Metninin Gönderimi

21.09.2018

Bildiri Tam Metninin Gönderimi

21.09.2018

Düzeltme İstenen Bildirilerin Gönderimi

13.10.2018

Düzeltme İstenen Bildirilerin Gönderimi

13.10.2018

Kabul Edilmiş Bildirilerin Yazarlara Duyurusu

16.10.2018

Kabul Edilmiş Bildirilerin Yazarlara Duyurusu

16.10.2018

SPONSORLAR

Kurullar

CEMAL GÖKÇE
ŞÜKRÜ ERDEM
AYŞEN ERGİN
ADNAN OĞUZ AKYARLI
AHMET CEVDET YALÇINER
YALÇIN YÜKSEL
ESİN ÇEVİK
IŞIKHAN GÜLER
BERGÜZAR ÖZTUNALI
BARAN AYDIN

CİHAN ŞAHİN
CÜNEYT BAYKAL
DOĞAN KISACIK
EMEL İRTEM
GÜLİZAR ÖZYURT TARAKÇIOĞLU
HAVVA ANIL ARI GÜNER
ILGAR ŞAFAK
İLYAS KÜÇÜKTOPANA
KUBİLAY CİHAN
MEHMET ÖZTÜRK

MUSTAFA DOĞAN
MUSTAFA ESEN
MUTLU SÜMER
NURAY GEDİK
ORAL YAĞCI
OSMAN BÖREKÇİ
SEDAT KABDAŞLI
SERDAR BEJİ

TUĞÇE ANILAN
TUĞÇE YÜKSEL
TUNÇ GÖKÇE
UTKU KANOĞLU
ÜLKER YETGİN
V.Ş. ÖZGÜR KIRCA
YALÇIN ARISOY
YEŞİM ÇELİKOĞLU

AYŞEN ERGİN - Onursal Başkan
IŞIKHAN GÜLER - Başkan
CEM OĞUZ - İMO

ZEKERİYA TURANBAYBURT - İMO Adana Şube
SUPHİ CİVELEK - İMO Adana Şube
LEYLA TAN - İMO Adana Şube
AHMET UNCU - İMO Adana Şube
DUYGU ARGUNŞAH - İMO Adana Şube
İSMAİL CEM BASKIN - İMO Adana Şube
KAMİL SÜRENKÖK - İMO Adana Şube

YALÇIN YÜKSEL
AHMET CEVDET YALÇINER
ESİN ÇEVİK
DOĞAN KISACIK
V.Ş. ÖZGÜR KIRCA
TUĞÇE ANILAN
BARAN AYDIN

SEKRETERYA

GİZEM CANSU ŞAHİN
ÖZGE KARAÇÖL ÖZGÜR

DENİZLERİMİZ, KIYILARIMIZ ve GELECEĞİMİZ

Denizlerimiz ve kıyılarımız için “bütünleşik deniz, kıyı ve havza yönetimi” altında sürdürülebilirlik kalkınma ölçütleri ışığında “kullanım (ekonomi) – koruma (ekoloji) dengesi korunarak yapılan çalışmalar ve doğru uygulamalar bugün ve gelecekte ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük yararlar sağlayacaktır. Bu önemli kazanım ancak kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektörün, yerel yönetimlerin çalışmaları ve toplumda bilgi paylaşımının sağlanması ile mümkündür. Eğitim ve bilgilendirerek farkındalık yaratmak, bilimsel yaklaşımla doğru çözümlere ulaşmak tüm karar verici ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların ve paydaşların ortak çalışması ile başarılabilir.

Her tür planlama ve yatırım kararının günümüzde halkın, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yatırımcıların ve yaşayanların kapsandığı bir içerikte katılımcı süreçlerde yer alması gerekmektedir.

Ulusal Kıyı ve Deniz Mühendisliği Sempozyumlarının hedefi ülkemizde kıyı yapılarının doğru planlanması, güncel ve geçerli yöntemlerle tasarımı ve uygulanması, kıyıların ekolojik ve doğal değerlerinin ve dengelerinin korunarak kullanılması, kıyı problemlerinin önlenmesi, iklim değişikliği ve kıyılarımıza etkilerinin araştırılması, bütünleşik kıyı alanları yönetimi gibi birçok konuda mühendislik hizmetlerinin en üst düzeye getirilmesi, uzman yetiştirilmesi, kıyı kentlerini ve kıyı alanlarını kullanan halkın bu konularda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesidir. Bu hedefe ulaşmak için:
- kıyı ve deniz mühendisliği eğitiminin öncelikli alan olarak geliştirilmesi ve buna ilişkin insan kaynakları ve bilgi düzeyinin arttırılması
- kıyı kentlerini kullanan sivil toplum kuruluşları ile birlikte halkın bilgilendirilmesi
- planlama, projelendirme, uygulama, denetim alanlarında ulusal standart ve şartname oluşturulması ile ilgili çalışmaların ileri düzeye taşınması
- üniversitelerde konuya olan ilginin artırılması
- kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Dokuzuncusu Adana'da düzenlenecek olan Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumunun amacı yukarıda özetlenen konular kapsamında üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar gibi çeşitli kesimlerde çalışan ilgililerin bildirili ya da bildirisiz olarak İMO çatısı altında bir araya gelmelerini sağlayarak inşaat mühendisliğinin bir dalı olan KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ üzerinde kuramsal, planlama ve uygulama boyutunda yapılan çalışmalar ile bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılmasını ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlamaktır.

Sempozyum Konuları 

0
01
Oca

Kıyı Alanları Planlaması

ve Çevre Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Çevresel ve Yasal Boyutlar, İklim Değişikliği ve Kıyı Kentlerin Planlamasına Etkisi, Kirlenme, Sulak Alanlar ve Akarsu Ağızları, Su Kalitesi, Saha Çalışmaları ve Veri Toplama, Veri Değerlendirme Yöntemleri ve Kıyı Bilgi Sistemleri, Kıyı Çizgisi Değişimleri ve CBS Uygulamaları, Kıyı –…

0
01
Oca

Kıyı Yapıları

Liman Planlama, Tasarım, Dalga – Yapı-Zemin Etkileşimi, Dalgakıranlar, Liman ve Yat Limanları, Denizaltı Boru Hatları, Açık Deniz yapıları ve Platformlar, Kıyı Koruma Yapıları, Yapım, Bakım, İzleme, Sığlaşma ve Tarama, Kıyı Yapılarında Malzeme, Hasar İzleme, Onarım ve Güçlendirme, Kıyı Alanlarında Geoteknik Uygulamalar

KIYI SEMPOZYUM AFİŞİ