Kıyı Alanlarını Etkileyen Doğal Afetler, İklim Değişikliği ve Kıyılara olan Etkileri, Deniz Seviyesi Yükselmeleri, Deprem, Tsunami, Taşkın, Ekstrem Doğa Olayları, Risk Analizi ve Önlem Stratejileri