Eğitimin Geliştirilmesinde ve Yaygınlaştırılmasında; Üniversiteler, Kamu ,Özel Sektörde Uygulamalar ve Geliştirilen Modeller